terça-feira, abril 03, 2007

PUTAS!Hoje...

Não podemos adormecer
Não podemos adormecer
Não podemos adormecer
Não podemos adormecer
Não podemos adormecer
ZZZZZZZ!
Puta Arrogante

1 comentário:

Maria Ostra disse...

ZZZZZzzzzzzzzzz......